Tájékoztató

2018.12.17.

Téli rezsicsökkentés

TÁJÉKOZTATÓ

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása érdekében az 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozat alapján a Települési Önkormányzatok kapták feladatul, hogy 2018. október 15-ig az igénybejelentéseket az érintett háztartásoktól összegyűjtsék, melyet megtettünk.

A benyújtott igényekről a kormányhatározatban megjelölt 2018. október 17-éig tájékoztatást adtunk a Belügyminisztériumnak.

A Belügyminisztérium az önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről 2018. október 31-ig tájékoztatta a kormányt.

A Kormány a 2018. november 27-i ülésén hozott 1602/2018.(XI.27.) Korm. határozatával

  • elrendelte az igénybejelentés alapján szükséges költségvetési fedezet biztosítását,

  • megállapította az önkormányzatonkénti támogatás összegét és

  • meghatározta, hogy a támogatás felhasználásának végső határideje 2019. december 31.

Önkormányzatunk a támogatói okiratot 2018. december 4-én kapta kézhez, melyben rögzítésre került:

  • csak a 2018. október 15-ig igénybejelentést tett háztartások részére nyújtható támogatás és kizárólag az igénybejelentésben megjelölt tüzelőanyag beszerzésére fordítható;

  • az igénybejelentéssel érintettek részére az önkormányzat hivatalos igazolást állít ki, amely tartalmazza az igénybejelentő adatait és alkalmas az igényjogosultság igazolására;

  • a tüzelőanyag kizárólag attól a vállalkozástól szerezhető be, mellyel az önkormányzat szerződést köt;

  • a támogatás nem használható fel a tüzelőanyag jogosulthoz történő szállítási költségeinek fedezésére, annak biztosítása a támogatásban részesülő háztartást terheli;

  • a támogatás felhasználásának végső határideje: 2019. december 15.

Tehát az igényjogosultságot tanúsító igazolások kiadása és a tüzelőanyagot természetben biztosító gazdálkodó szervezetekkel történő szerződéskötés - az ajánlatkéréseket követően - szintén az önkormányzatok feladata.

Az igazolások kiadására csak a vállalkozással történő szerződéskötést követően kerülhet sor, melyről az érintetteket hirdetmény útján tájékoztatni fogjuk.

Némethné Hajzer Marietta

jegyző

vissza