Hirdetmény és lakossági fórum meghívó

2017.09.14.

Markotabödöge településképi rendelet és településképi arculati kézikönyv tájékoztatási szakasz

Lakossági fórum meghívó és hirdetmény

 

Markotabödöge Község Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (1) és (2) bekezdése értelmében a lakossági fórumot hív össze.

A lakossági fórum témája:

Markotabödöge településképi rendelet és településképi arculati kézikönyv tájékoztatási szakasz

A témával kapcsolatos lakossági fórum időpontja: 2017. szeptember 25. 15.00.

Helyszín: Markotabödöge, Fő u. 73. (A nyugdíjas klub épülete)

 

A lakossági fórumot követően 2017. október 3-ig a témával kapcsolatban a partnerek észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

- Írásos észrevétel Polgármesteri Hivatal címére (9164 Markotabödöge, Fő 139.) történő megküldésével,

- elektronikus levélben történő megküldéssel a korj@markotabodoge.hu e-mail címre.

 

Településképi Arculati Kézikönyv:

Építészeti szemléletformáló célt szolgál a településképi rendeletet megalapozó, a települési környezet megjelenését meghatározó jellemzőket és elvárásokat összefoglaló településképi arculati kézikönyv, melyet a települési önkormányzat normatív határozata mellékleteként fogadja el. A kézikönyvet az önkormányzat a nyilvánosság bevonásával a település teljes közigazgatási területére kell, hogy elkészítse.

Településképi rendelet

A településképi rendelet az arculati kézikönyv alapján készül el. Biztosítja a településkép védelmét a településképi követelmények meghatározásával, önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer kialakításával, illetve településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával.

A Településképi arculati kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül, elsősorban a lakosság és a döntéshozók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány, amely a követendő jó példák bemutatásával közérthetően, magyarázó ábrákkal mutatja be a település egyes jellegzetes részeinek értékes építészeti és arculati stílusjegyeit. Ezek alapján szöveges és képi formában javaslatot tesz, a településképhez illeszkedő elemek alkalmazására az építkezéseknél.

A kézikönyv és rendelet készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik. Ennek érdekében – első lépésként – a kidolgozást megelőzően lakossági fórumot tartunk.

Várjuk észrevételeiket, javaslataikat, archív fotódokumentációkat a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatban!

 

Markotabödöge, 2017. szeptember 14.

Horváth Sándor

polgármester

vissza