Falugondnoki állás

2018.07.11.

Falugondnoki állás

Teljes munkaidőben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Markotabödöge Község Önkormányzata pályázatot hirdet falugondnoki állás betöltésére.

Az állás határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony keretében tölthető be.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 9164 Markotabödöge, Fő utca 139.

Ellátandó feladatok:

A falugondnoki feladatokat Markotabödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Falugondnoki szolgálatról szóló 6/2018.(VII.10.) önkormányzati rendeletében, valamint a szolgálat szakmai programjában foglaltak szerint kell ellátni.

Főbb feladatok:

-         Egyéb kötelező szállítási feladatok ellátása, (pl. szakorvosi ellátásra, egyéb egészségügyi intézménybe történő betegszállítás);

-         Település lakóinak kórházi, a rászoruló lakók önkormányzati rendezvényekre történő szállítása;

-         Önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos szervezési feladatok;

-         Kapcsolattartás a lakossággal és a helyi civil szervezetekkel;

-         Egyéb, a falugondnoki gépkocsi fenntartásával kapcsolatos feladatok;

-         Közfoglalkoztatott dolgozók irányítása;

-         Településüzemeltetési és egyéb kommunális feladatok ellátásában való részvétel, illetve közreműködés.

 

Illetménye: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. szerint kerül megállapításra.

 

A pályázat mellékleteként benyújtandó dokumentumok:

-         önéletrajz;

-         képesítésre vonatkozó okiratok másolata (pl. iskolai bizonyítvány);

-         B kategóriás jogosítvány;

-         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;

-         nyilatkozat a falu és tanyagondnoki tanfolyam elvégzésének vállalásáról és a képesítés megszerzéséről

 

A pályázat benyújtásának helye: Markotabödöge Község Önkormányzata 9164 Markotabödöge, Fő utca 139. személyesen vagy postai úton.

A pályázat benyújtásának ideje: 2018. július 26.

 

Pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Horváth Sándor polgármesternél személyesen, vagy a a 06-70/4594149 telefonszámon.

 

Az állás betölthető: a képviselő-testület döntését követően, 3 hónap próbaidő kikötésével 2018. augusztus 1. napjától kezdődően.

A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja.

2

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-         helyismeret,

-         a falu és tanyagondnoki képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány megléte,

 

 

Markotabödöge, 2018. július 11.

Horváth Sándor

polgármester

vissza