Menü
Markotabödöge
 • Önkormányzatunk
 • Trianoni emlékmű

  Trianoni emlékmű

 • Turul emlékmű

  Turul emlékmű

  Turul emlékmű

 • Kultúrház

  Kultúrház

 • Templom

  Templom

 • Kálvária szobor

  Kálvária szobor

 • Egy kis lazítás a Keszeg-ér partján

  Egy kis lazítás a Keszeg-ér partján

 • Közös kemence

  Közös kemence

 • Kikapcsolódás

  Kikapcsolódás

  Tovább

Őszirózsa

Markotabödögei „őszirózsák”

Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub vezetőjének fotója


Vezetője: Nagy Emma Zsófia

A klub 1987-ben alakult.

Jelenleg már csak 26 szirmot számlálunk. Május 18-án 23 éves lesz az „Őszirózsa” Nyugdíjas Klub. Az elmúlt években 149 fő iratkozott be közösségünkbe. Sajnos 90 fő meghalt, 33 fő pedig kimaradt. 1987-től 1994-ig Pápai Tiborné, Piroska tanító néni volt a klubvezető, nyugdíjazását követően tisztét én örököltem. A községházán kaptunk helyet, kéthetenként hétfő délutánonként találkozunk. 2005-ben az iskola bezárását követően a volt napközi otthon lett az új otthonunk.

Bekapcsolódunk a község életébe, kivesszük részünket a rendezvényeken.
A klubtagok kezdeményezésére 1988-ban emléktábla készült a II. világháború áldozatainak.
1989-ben az iskola 100 éves jubileumi ünnepségének szervezésében segítettek a nyugdíjasok.
Iskolánk volt pedagógusának Kovács Sándorné Marcsi tanító néninek gyémánt diplomás ünnepségét tartottuk meg 1994-ben.
1996-ban a Honfoglalási kopjafa avatásánál szerepeltünk. Ősszel ellátogattunk Ópusztaszerre.
2000-ben a millenniumi kettős kereszt felszentelésén, majd a zászló és faluzászló ünnepélyes átadásánál vettünk részt.
2003-ban a felújított templomunk újraszentelésének ünnepségén segédkeztünk.
2006-ban az önkormányzat által szervezett 1956-os forradalom 50 éves évfordulóján az ünnepi műsort mi adtuk.
Rendszeresen szerepelünk az „Uborkaparti” rendezvényén.
Programjainkat sok-sok értékes előadással, színházlátogatással, nótadélutánokkal és közeli-távoli kirándulásokkal színesítettük.
Kapcsolatunk volt az árpási, fehértói, bezi nyugdíjasokkal.
2005 óta a felvidéki Lúcs község nyugdíjasaival tartjuk a kapcsolatot. Rendszeresen látogatjuk egymást.
Községünk lakossága elöregedett, sok a nyugdíjas. Klubunkban már csak ketten élnek az alapító tagok közül: Élő Lajosné és Zúgó Józsefné, Irénke néni. Ő gyakran örvendeztetett meg bennünket hangulatos írásaival, verseivel. Sajnos már nem tud eljárni közénk.
Összejöveteleinken vidáman, néha könnyes szemmel idézzük fel a régi idők derűs-borús emlékeit. A meghalt klubtagok lelki üdvéért minden évben misét mondatunk.
Közösen ünnepeljük a névnapokat.
Nem maradhatnak el a farsangi, anyák-napi, adventi, karácsonyi ünneplések sem.
Öt évenként tartjuk az évfordulós ünnepségeket.
Alkalmi kis kórusunkkal sokat énekelünk, elsősorban a klubban és a helyi rendezvényeken.
Tavaly meghívást kaptunk Tárnokrétibe és Fehértóra.
A klub ajtaja mindenki előtt nyitva áll. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Ötletekben kifogyhatatlanok a klub tagjai.
Az őszirózsások megalakulása , működése nem csodás történet.
Drága jó szüleim arra neveltek, hogy tiszteljem, szeressem az embereket.
Ezt igyekszem azóta is mindenütt teljesíteni.

„Nemes szép élethez
nem kellenek nagy cselekedetek
csupán tiszta szív
és sok-sok SZERETET!” (Pázmány Péter)


Nagy Emma Zsófia

Megosztás